Forandrer landskap og mennesker med kunst

 

MÅL

Deconform er et ideelt AS. Hovedformålet er å øke den generelle kunstinteresse og gjøre noe med omgivelsene våre. Vi vil gjøre landskap visuelt spennende.

Vi vil lage verk som skaper oppmersomhet og som befinner seg på steder man ikke finner kunst til vanlig. Vi vil gjerne også tilpasse kunsten til det som allerede skjer på stedet, og gjennom dette gi stedet ett nytt og spennende utrykk.


Deconform er interessert i å formidle samtidskunstnere som jobber i det offentlige rommet, og gatekunstnere som nærmer seg samtidskunsten i sine verk.

Verkene skal være synlige i en avgrenset periode.

Bilde: Mark Jenkins "Shadow Man" 2018 Silokaia i Kristiansand.

4E2AD9E8-60F9-4021-9E44-7E1793C3CF1E.jpg
 
IMG_0356.jpg

Vi kan:

Samarbeide med kunstnere.

Kurere og koordinere kunstprosjekter.

Samarbeide med de som vil delta i alle delene av prosessen.

Produsere midlertidige verk i det offentlige rom.

Samarbeide med museer og andre kunstfaglige organisasjoner.

Blande ulike kompetanser innen kunstfeltet for å skape ny kunnskap. 

Videreutvikle kunnskap som har verdi i form av kompetanseheving for alle involverte aktører.

Gjøre kunnskapen tilgjengelig for læring på alle nivåer, næringsliv, reiseliv og forskning.

IMG_0807.jpg

Steder

Deconform har som mål å skape en ny følelse av sted.
Vitalisere områder og gjøre dem mer relevante gjennom kunst. Mange områder har lite ved seg som skaper undring og opplevelse hos en betrakter.
Moderne arkitektur har ofte en nøktern og konform tilnærming til sted. For å skape dialog mellom sted og individ er valg av kunst, kunstner og kunstens plassering sentral.

IMG_1410.jpg

Opplevelsen

Deconform kan bidra til å skape nye kunstopplevelser. Vi tar utgangspunkt i stedet kunsten skal være og undersøker hvilke muligheter det gir i seg selv. Vi er åpne for å bidra til å finne en videre prosess med ulikt sluttresultat. Noen prosesser kan brukerne av et område selv være kunstnere. Noen ganger passer det å hyre inn en internasjonal kunstner. Ofte er det beste at brukere og kunstner jobber sammen.

IMG_2778.jpg

Mennesker

Deconform anser alle mennesker som kunstinteresserte. Vi ønsker å skape store kunstopplevelser der mennesker ferdes. Prosjektene er som regel midlertidige, men de er tilgjengelige gjennom sin plassering døgnet rundt.

 
IMG_0399.jpg

Ha en guidet tur i kvadraturens mange kunstverk

Vi har god oversikt og har et godt utgangspunkt for å kunne fortelle mye spennende om byens mange nyere kunstverk. Ta kontakt om du vil ha noen med på en rundtur i kunstverkene, eller har spørsmål om enkelte verk.

IMG_0459.jpg

Få utført kunstverk.

Kunstverk kan skreddersys på mange måter. Bedrifter og organisasjoner kan bruke kunst til å begeistre internt og eksternt. Kunst når ut med budskap på en mer subtil måte, enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. Kunst kan direkte eller indirekte formidle verdier på måter som berører publikum.

41395087_10215582272643745_4752535751458

Undervisning, forskning og seminarer

Vårt nettverk strekker seg lenger enn til den utøvende kunsteren. Vi stiller gjerne opp på workshops, debatter, foredrag og arrangerer ulike samlinger. Kompetanse kan hentes både lokalt og fra hele verden.

 
IMG_7402.jpg
IMG_1878.jpg

Søknadsprosesser og rådgivning om finansiering:

Kunstverk i det offentlige rom kan oppstå på ulike måter. Noen ganger som rene private initativ, andre ganger er prosjektet relevant for offentlige tilskudd. Noen ganger er det også mulig å kombinere disse. Vi har erfaring med å gjøre søknadsprosesser, levere regnskap og sluttrapporter.

Produksjonsplaner og prosjektledelse:

En god gjennomføring trenger god planlegging for å lykkes. Uansett omfang av plan vil uforutsette hendelser kreve en erfaren prosjektledelse. Dokumentasjon av kostnader og ansvarlighet i forhold til budsjett er vesentlig for hvordan prosjektet oppleves av både oppdragsgiver og kunstner. Derfor vil fokus ligge også på disse problemstillingene under forarbeid, gjennomføring og evaluering av våre prosjekter.

IMG_0473.jpg
IMG_1337.jpg

Dokumentasjon og formidling:

Før produksjon vil vi samle dokumentasjon og eksempler på verk,  som viser hvem kunstneren er og hva vedkommende produserer. Under arbeidet filmer og fotograferer vi prosessen. Etter verket er ferdig lager vi en beskrivelse og kan også bidra i forbindelse med formidling. Vi kan også levere en film av hvordan verket blir til, dersom kunstneren ikke har noe i mot det.

Verkene har også en tendens til å vekke regional og nasjonal oppmerksomhet. Vi bidrar til å formidle kunstnere og kunstverk til media og publikum.

Valg av kunstner:

Lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere er tilgjengelige i vårt gode nettverk. Kunstnere opplever gode bo- og arbeids-forhold under gjennomføring av prosjekter. Vi har derfor mulighet til å skape mange forskjellige visuelle verk mht til sjanger, format og teknikk.

 

Solholmen SFO har workshop med HKM Dronning Sonja 2016

Workshop Kunstfag UiA 2019

Isaac Cordal snakker med kurator Karl Olav Segrov Mortensen SKMU 2016

Frivillige som jobber med produksjon har ofte en stor læringsopplevelse. SKMU 2016

 
 
 
 

Kontaktinfo:

Deconform AS:

Bygg 35 B

Odderøya

4610 Kristiansand

Postadresse:

Grimsvollen 13

4616 Kristiansand

Tlf: +47 951 50 980

Epost: avtell@online.no

Kontonr: 2801.51.39678

Orgnr: 922 180 067

 
 
20991701_10213014118883618_1034530557_o.

SPM? Ta kontakt

Takk for godt samarbeid:

 

Takk for godt samarbeid:

 

Takk for godt samarbeid:

 

©2019 by www.deconform.no. Proudly created with Wix.com